Politica de confidențialitate

Suntem angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție această politică de confidențialitate, care conține informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal. Regăsiți și informații cu privire la drepturile dumneavoastră.

Utilizarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați transmis se face potrivit acestei politici de confidențialitate sau potrivit informării pe care ați avut-o la dispoziție în momentul colectării lor.

Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor clienți persoane fizice, persoane juridice și persoanelor de contact de la nivelul acestora, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale celor care acționează conform instrucțiunilor regăsite pe site.

Modalitățile de colectare a datelor cu caracter personal
De la dumneavoastră, prin completarea formularelor de contact/cere ofertă pe top-blat.ro.

Tipurile de date colectate
Prin intermediul formularelor completate de dumneavoastră, top-blat.ro poate colecta următoarele date (nelimitativ): nume, email, telefon.

Numărul de telefon furnizat de dumneavoastră NU va fi niciodată folosit de top-blat.ro în campanii de comunicare prin SMS sau orice alte activităţi prin care aţi putea primi mesaje SMS nesolicitate.

Numărul de telefon este solicitat strict în scopul de a verifica validitatea cererii dumneavoastră, de a stabili și menține contactul cu dumneavoastră şi de a confirma faptul că sunteţi cetăţean din România.

Scopurile colectării
Scopurile colectării datelor dvs. de către …  sunt următoarele:

Ofertare

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art 12);
  • dreptul de acces la date (art 13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
  • dreptul la opoziţie (art 15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
  • dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).

Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteţi contacta prin intermediul unui email la adresa office@top-blat.ro

Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către membrii echipei top-blat.ro doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, precum și în alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, contracte sau uzanțe cinstite.

Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.

Pentru exercitarea drepturilor este nevoie să ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact pe baza consimțământului, contractului încheiat cu noi sau uzanțelor cinstite, precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Angajamentul nostru față de siguranța și protecția datelor colectate 
Dacă luăm cunoştinţă de orice abuz legat de datele furnizate de către dvs., o să vă informăm despre acest lucru, pentru a putea lua măsurile de siguranţă potrivite. Este posibil să punem un avertisment pe pagina de web daca are loc un abuz asupra sistemului de siguranţă.

Păstrarea datelor
Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.

Pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail office@top-blat.ro sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

Vă rugăm să consultați și condițiile de utilizare și politica de cookies.

* ultima actualizare a prezentei pagini: 25 aprilie 2022

Obține acum un discount de 10% pentru luna iulie!